Pre teba maličkosť, pre nás krok vpred

Pomôžte spolu s nami podporiť snahu deťom aby dostali príležitosť v živote a ukázali, že aj na severe Slovenska existujú veľké športové talenty a výborní ľudia. 

O ľudských hodnotách nieje pochýb, teraz je na rade vytvoriť spoločnými silami priestor na rozvoj osobností detí a mládeže a ukázať tak možnú cestu ako byť výborný športovec,žiak a človek zároveň.

 

 

 

Prečo práve MY ? 

Vami poukázaná suma bude prerozdelená do posledného centu na pomoc deťom v rámci aktivít a projektov organizácie HOKEJPARK ! 

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej organizácií:

Obchodné meno/názov:     HOKEJPARK 

Právna forma:                    Občianske združenie

IČO:                                50753649

Adresa / Sídlo:                  Moyzesova 905/5, 010 01, Žilina

všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

2% dane postup pre ZAMESTNANCOV:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3.Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

4.Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020 
   - HOKEJPARK Občianske združenie.

5.Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

6.Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:

Obchodné meno/názov:                         HOKEJPARK 

Právna forma:                                        Občianske združenie

IČO/SID:                                             50753649

Adresa/sídlo:                                        Moyzesova 905/5, 010 01, Žilina

7.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

8.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** - adresu si nájdete tu: 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

9.***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

10.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Poznámky:

•Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

•Tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )

•Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

•IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

2% dane postup pre FYZICKÉ OSOBY:

1. Zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020 si vyberte si jedného prijímateľa - HOKEJPARK Občianske združenie, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

2.Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

3.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že ste si vybrali HOKEJPARK Občianske združenie:

Obchodné meno/názov:                         HOKEJPARK 

Právna forma:                                        Občianske združenie

IČO/SID:                                             50753649

Adresa/sídlo:                                        Moyzesova 905/5, 010 01, Žilina

4.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

5.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

6.Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

7.Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

2% dane postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2020 :

1. Zoznamu prijímateľov na rok 2020 si vyberte jedného prijímateľa - HOKEJPARK Občianske združenie . Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2.Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

•V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.

•Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze venovať pre

HOKEJPARK Občianske združenie:

Obchodné meno/názov:                         HOKEJPARK 

Právna forma:                                        Občianske združenie

IČO/SID:                                             50753649

Adresa/sídlo:                                        Moyzesova 905/5, 010 01, Žilina

•Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

Zdroj: http://rozhodni.sk/

ZA VŠETKY DETI ​ĎAKUJEME ! 

sumarizácia informácií: 
> informácie pre ZAMESTNANCOV 
> informácie pre FYZICKÉ OSOBY 
> informácie pre PRÁVNICKÉ OSOBY 
Údaje o organizácií: 

Obchodné meno/názov:      HOKEJPARK 

Právna forma:                     Občianske združenie 

IČO:                                 50753649

Adresa/Sídlo:                    Moyzesova 905/5

                                       010 01 Žilina

všetky potrebné tlačivá nájdete tu:

poukázanie 2% 

unnamed-6
unnamed-4
unnamed-8_edited
Diagnostika korčuľovania
Diagnostika korčuľovania
Hokejové tréningy
Hokejové tréningy

Powerskating Zručnostné tréningy

Zápasy
Zápasy