každý ŠTVRTOK 19:00 - 20:00 | MM Aréna

AMATÉRSKY tréning (MM Aréna) - ŠTVRTOK 19:00-20:00 /dospelí - partičkári/

Tréning zameraný na herné činnosti bez puku aj s pukom + vedenie puku + kľučkovanie + vedenie puku + streľba + krytie puku

Miesto & Čas

každý ŠTVRTOK 19:00 - 20:00
MM Aréna , Krásno nad Kysucou

Informácie

HOKEJPARK o.z. , Moyzesova 905/5, 010 01 Žilina

​IČO: 50753649 ; 

©2019 by Hokejpark.