každý UTOROK 19:45 - 20:45 | Tipsport Aréna

AMATÉRSKY tréning (ŽILINA) - UTOROK 19:45-20:45 /dospelí - partičkári/

Tréning zameraný na herné činnosti bez puku aj s pukom + vedenie puku + kľučkovanie + vedenie puku + streľba + krytie puku + každý II.utorok HRA 5na5 s rozhodcami

Miesto & Čas

každý UTOROK 19:45 - 20:45
Tipsport Aréna, Športová 656/5, 010 01 Žilina, Slovakia

Informácie

HOKEJPARK o.z. , Moyzesova 905/5, 010 01 Žilina

​IČO: 50753649 ; 

©2019 by Hokejpark.