každý PIATOK 17:00 - 18:00 | MM Aréna

HOKEJKA & PUK (MM Aréna) - PIATOK 17:00-18:00 /všetky kategórie a skupiny/

60 minút ľad pre voľný rozvoj všetkých kategórií + ľad rozdelení na 3 časti: streľba / s pukom / bez puku + bez organizácie na ľade, každý účastník si vyberá vlastné zameranie a využitie ľadovej plochy + možnosť využitia pre rodinných príslušníkov / skupiny hráčov / zábavu / tréning / nácvik

Miesto & Čas

každý PIATOK 17:00 - 18:00
MM Aréna , Krásno nad Kysucou

Informácie

HOKEJPARK o.z. , Moyzesova 905/5, 010 01 Žilina

​IČO: 50753649 ; 

©2019 by Hokejpark.